Čtyři barvy

Čtyři barvy poker

Čtyři barvy

Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad ostatními.