Taktika sázení

  • Znovu zvýšit: Někdo jiný zvýší, ale vy cítíte, že máte dobré karty a chcete, aby protihráč zaplatil za to, že zůstane ve hře. Pak můžete znovu zvýšit a přinutit ho vložit více peněz, aby mohl dál hrát.

  • Zdržet se a zvýšit: Máte velmi dobré karty a jste lační po výhře. Chcete co nejvíce obehrát vašeho soupeře. Proto se zdržíte, aby on zvýšil a pak navýšíte jeho sázku. On nyní dorovná, a pokud máte tak dobré karty, jak jste si mysleli, vyhráli jste a vymámili od něj dvě sázky. Taktika zdržení se a zvýšení může být nebezpečná, protože váš soupeř se může také zdržet. Potom ho neoberete o tolik. Nebo může mít lepší karty a může znovu zvýšit.

  • Zdržet se a dorovnat: Pokud máte slušné karty, ale myslíte si, že váš soupeř může mít ještě lepší, můžete se chtít vyhnout vysokým sázkám. V tomto případě se zdržíte a pak dorovnáte.

  • Slepé sázky (blinds) Pokud lze složit karty bez sázení, tak proč každý jen pořád nepokládá karty, dokud mu nepřijde opravdu silná kombinace? Tomu je zabráněno tím, že každý hráč musí vsadit takzvanou slepou sázku. V každé hře sází jeden z hráčů vyšší povinnou sázku (big blind) a hráč naproti němu sází nižší povinnou sázku (small blind). Většinou je nižší povinná sázka rovna polovině vyšší povinné sázky. Slepá sázka se sází bez ohledu na to, zda se karty hráči zamlouvají či nikoliv. Ostatní hráči musí dorovnat (nebo zvýšit) slepou sázku nebo musí karty složit. Hráč, který sázel nižší povinnou sázku musí dorovnat na úroveň vyšší povinné sázky, aby zůstal ve hře. Tedy pokud vyšší povinná sázka byla 2 a nižší 1, musí zaplatit ještě 1, aby zůstal ve hře.

  • Pozice Pozice hráčů, kteří sázejí povinné slepé sázky, se každé kolo mění. Osoba nalevo od bankéře platí nižší povinnou sázku a osoba nalevo od toho, co platil nižší sázku, platí vyšší povinnou sázku. Před prvním kolem (flop) nejdříve sází hráč nalevo od toho, který dával vyšší povinnou sázku, a ten naopak sází až jako poslední. Ve všech následujících kolech sází první ten, který dával malou sázku, a bankéř sází jako poslední. Pozice je velmi důležitá, protože důležitou věcí v pokeru jsou informace a každá sázka přináší informaci. Pokud hráč sází před vámi, poskytuje vám informaci, kterou potřebujete, abyste se rozhodli, jak vsadit. Na druhou stranu, on musí vsadit bez této informace obsažené ve vaší sázce.