TEXAS HOLD’EM

Texas Hold’em patří k bezkonkurenčně nejoblíbenější variantě pokeru a hraje se po celém světě. Cílem hry je výhra s co nejlepší výherní kombinací, tzn. získat bank, který je tvořen ze sázek všech hráčů. Když má na konci hry dva či více hráčů stejně silnou výherní kombinaci, rozdělí se mezi ně bank rovným dílem. Další varianty pokeru lze nalézt na internetu.

Hru Texas Hold’em může hrát současně (u jednoho stolu) 2 až 10 hráčů a skládá se ze čtyř kol sázení. Texas Hold´em je jedna z nejrychlejších pokerových her.

1. Rozdávající hráč je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího začíná hru vložením malé povinné sázky (small blind) a druhý hráč následující ve směru hodinových ručiček vkládá velkou povinnou sázku (big blind). Rozdávající hráč se mění každé kolo, a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton vždy ukazuje rozdávajícího hráče.

2. Každému hráči jsou rozdány dvě základní karty (pocket cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.

3. První kolo sázek. V něm můžete:

• dorovnat sázku (call)

• zvýšit sázku (raise)

• složit karty (fold)

V prvním kole se nemůžete zdržet sázky (check), protože je třeba minimálně dorovnat povinné sázky. Jediný, kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check), je ten hráč, který dával velký vklad (big blind).

4. Druhé kolo sázek. Vyloží se tzv. „flop“. Flop jsou tři společné karty vyložené na stůl a viditelné pro všechny hráče. Ti mohou následně zvolit jednu z možností podle toho, jak silnou výherní kombinaci mohou z těchto tří karet (flopu) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:

• mohou dorovnat sázku (call)

• mohou zvýšit sázku (raise)

• mohou složit karty (fold)

• mohou se zdržet sázky (check) Pozn. Zdržet se sázky (check) hráči nemohou, když alespoň jeden hráč vsadí či zvýší sázku (bet, raise). Poté logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).

5. Třetí kolo sázek. Ke třem společným kartám (flop) je rozdána čtvrtá společná karta - turn. Následuje další kolo sázek, jeho průběh je stejný jako v bodu 4.

6. Poslední kolo sázek. Je rozdána pátá, poslední společná karta - river. Máme tedy na stole pět společných karet (community cards) a v ruce dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5. Mějte na paměti, že Vaším cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet (které vidíte pouze vy sami) co nejlepší „výherní kombinaci“, která je možná. Hra pak končí dvěma způsoby. Buď jeden z hráčů vysokými sázkami donutí ostatní složit karty (fold) nebo na konci hry zůstane více hráčů. Ti pak vyloží karty a porovnávají své „výherní kombinace“. Vítěz (majitel nejlepší „výherní kombinace“) získává bank. Pokud mají 2 nebo více hráčů stejnou „výherní kombinaci“, rozdělí se bank rovným dílem.

Tipy:

• Při druhém kole sázek vidíte pět z celkového počtu sedmi karet, ze kterých si vybíráte. To vám může hodně napovědět, jak vysoká by mohla být vaše výsledná kombinace.

• K dokončení případné vítězné kombinace je důležité si uvědomit, jakým způsobem spojíte vaše skryté karty v ruce s těmi na stole.

• Položte karty, je-li to nutné. Neztratíte tolik, pokud máte bezcenné karty a rozhodnete se položit včas.