Základní pojmy

 • All-In: Jestliže vsadíte všechny své žetony, hrajete tzv. All-in. Vsázíte prostě všechno, co máte.

 • Bank: Peníze ve hře, o které hrají hráči, kteří jsou u stolu. (pot)

 • Buy-in: Částka, se kterou vstupujete do pokerové herny, případně částka, která je vyžadována jako zápisné do nějakého pokerového turnaje.

 • Blind: Povinné sázky ve hrách Texas Hold’em. Tyto sázky vkládají do banku první dva hráči po levici hráče, který má před sebou žeton – Button. Rozlišujeme je na malé – Small Blind a velké – Big Blind s tím, že Big Blind je násobkem Small Blind.

 • Big Blind: Velká povinná sázka, která se uzavírá například v nejrozšířenější variantě pokeru Texas Hold’em. Big Blind uzavírá hráč, který sedí dvě místa nalevo od hráče, jenž má před sebou žeton – Button. Hráč, který sedí jedno místo nalevo od hráče, jenž má před sebou žeton – Button, pak musí vsadit nižší povinnou sázku – Small Blind. Tyto povinné sázky se započítávají do dalších sázek - Bet. Big Blind se po každém kole automaticky posouvá na dalšího hráče u stolu tak, aby nebyl nikdo znevýhodněn a všichni museli postupně povinně Big Blind vsázet. Jestli se ptáte, k čemu vlastně Big Blind je, tak vězte že k tomu, aby bylo vůbec o co hrát. Představte si, že by Big Blind nebyl. Pak by nikdo nevsadil, nebyl by žádný bank a kolo by se nehrálo. Díky Big Blind (který je povinný) je tedy vždy o co hrát, vždy jsou nějaké peníze v banku.

 • Blafování: Předstírání toho, že držíte v ruce silnou karetní kombinaci, ale ve skutečnosti máte v ruce velmi slabou nebo žádnou karetní kombinaci.

 • Karty na stole (board cards): Karty, které vidí a mohou použít všichni hráči. Jsou uprostřed stolu.

 • Draw: Výraz drawing znamená doufání, že se mezi kartami na stole objeví karta, kterou potřebujete. Například pokud máte 10, 9 a při třetím kole (flopu) je na stole QJ2, doufáte, že na stůl přijde osmička nebo král při čtvrtém či pátém kole.

 • Flop: Je to kolo, kdy se vyloží první tři karty v Holdem.

 • Limit poker: Poker s omezenými sázkami. V limitované hře 2-4 jsou všechny sázky a zvýšení 2 (preflop a flop) a 4 v dalších dvou kolech (turn a river).

 • No limit: Varianta pokeru, ve které není určena minimální ani maximální sázka - hráči mohou kdykoli vsadit jakoukoliv sumu a mohou jít klidně i do all-in (vsadit vše).

 • Pot - limit (PL): Varianta pokeru, ve které můžete sázet až do výše banku (potu) v tom kterém okamžiku.

 • Longhand: Tak se nazývá hra, kde je sedm a více hráčů.

 • Outs: Počet karet, které mohou zlepšit vaši kombinaci. Pokud je flop QJ2 a vy máte 10, 9, chcete krále nebo osmičku, abyste dostali postupku. V balíčku jsou 4 králové a 4 osmičky, takže máte celkem 8 „outs“.

 • Pozice: Kde sedíte u stolu. Bankéř má nejlepší pozici, protože sází jako poslední, a proto má lepší představu o tom, co mají ostatní hráči v rukou. Hráč, který sází nižší povinnou sázku (small blind), má nejhorší pozici, protože začíná jako první.

 • Předpokládané šance: Je to analogické k Pot-odds (čtěte níže), akorát bere v úvahu sázky učiněné v budoucnu. Můžete dorovnat při flopu, ale máte šanci udělat vyšší sázky v dalších kolech, pokud budou vyneseny příznivé karty. Takže, pokud máte kárové AK a při flopu jsou vyneseny dvě kárové karty, vaše předpokládané šance jsou poměr mezi tím, co musíte dorovnat při flopu k tomu, jak velký bude bank na konci hry.

 • Pot-odds: Jsou to šance, které máte, když čekáte na konkrétní karty (drawing). Například máte eso a dvojku kárové a na stole je K, 7, 6, přičemž 7 a 6 jsou také kárové. Jste si jistí, že někdo jiný má krále. Nicméně ještě je někde dalších devět kárových karet (13 minus vaše dvě minus dvě na stole). Máte tedy zhruba 18%-ní šanci, že v příštím kole získáte flush. Proto, pokud bank je 100 a sázka 10, a přestože zatím prohráváte, máte šanci získat flush s vynesenými kartami (drawing). Ale řekněme, že bank je 100 a vy jste na řadě (zbývá poslední karta) a váš protihráč zvýší o 300. Bank je tedy 400 a vy musíte vsadit 300, abyste získal onu kartu (river). Vaše pot-odds jsou 300/700, což je dost, pokud uvážíme, že šance k získání flush je asi 1/5.

 • Preflop: Když máte dvě karty v ruce a na stole ještě žádné karty nejsou.

 • River: To je pátá a poslední karta, která přijde na stůl v Hold’em, po „turn“.

 • Shorthand: Hra se šesti nebo méně hráči.

 • Turn: Je to čtvrtá karta na stole, následuje po flopu.