Základní pravidla sázení

  • Vsadit: Můžete zvýšit sázku, resp. přihodit peníze do banku. V tom případě musí všichni hráči po vás dorovnat vaši sázku nebo musí položit karty.

  • Zdržet se: Můžete se rozhodnout nedávat žádnou sázku do banku. Pokud nikdo nezvýší, hra pokračuje dál a všichni jsou dál ve hře. Pokud ovšem někdo z hráčů zvýší sázku, máte tři možnosti:

  • Složit: Nedáváte žádnou další sázku, ale také přicházíte o veškerý vklad, který jste do té doby vsadili.

  • Dorovnat: Zvýšíte o tolik, kolik se sázelo před vámi. Zůstáváte ve hře. Hra pokračuje a rozdává se další karta, pokud někdo další nezvýší sázku. (Pokud jsou všechny rozdané a všichni hráči dorovnali, hra končí).

  • Zvýšit: Dorovnáte předchozí sázky a ještě zvýšíte. Nyní všichni ostatní hráči musí dorovnat vaši sázku nebo složit karty. Mohou také ještě zvýšit vaši sázku.

Ukazování karet

Pokud zůstanou po rozdání všech karet alespoň dva hráči a všichni dorovnali v posledním kole, pak se ukazují karty. První ukazuje hráč, který naposledy zvyšoval, a pak dle pořadí u stolu ostatní hráči. Hráč, který má nejvyšší karty, vyhrává bank. V případě, že má hráč, který je v ukazování na řadě, slabší kombinaci, nemusí karty ukazovat, pouze oznámí skládám (fold). Pokud mají dva hráči stejně silnou kombinaci, výhru si rozdělí rovným dílem.

Kontumační výhra

Pokud všichni hráči až na jednoho položí karty, tento získává všechny žetony v banku poté, co se odečte podíl herny. Nemusí ale ostatním ukazovat své karty.